TIN TỔNG HỢP
SX theo ngày
​Bế mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 19/04/2019
Sáng ngày 19/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 33. Diễn ra từ ngày 10-19/4, với tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình...
​Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 17/04/2019
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 17/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung...
Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 16/04/2019
Ngày 09/4/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2019/TT-VPCP sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017-TT-VPCP...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát năm 2020 16/04/2019
Sáng ngày 16/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020...
Ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 16/04/2019
Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo...
Xét xử nghiêm khắc đối với tội phạm xâm phạm tình dục và bạo hành trẻ em 11/04/2019
Ngày 08/4/2019, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 68/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm xâm phạm tình dục và bạo hành trẻ em...
​Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 10/04/2019
Sáng ngày 10/4/2019, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...
Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 10/04/2019
Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 179-QĐ/TW quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
Giải đáp vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính 09/04/2019
Ngày 03/4/2019, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 64/TANDTC-PC thông báo kết quả giải đáp một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính.
​Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” 09/04/2019
Vừa qua, Báo Bảo vệ pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”. Đối tượng tham gia cuộc thi là nhà báo, phóng viên của tất cả các cơ quan báo chí cùng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.
12345678910...