Sắp xếp theo ngày
Góp ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự 18/04/2019
Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề nghiệp vụ năm 2019 16/04/2019
Công văn về việc thực hiện Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao liên quan đến lĩnh vực giải quyết án ma túy 16/04/2019
Tài liệu Hội nghị tập huấn 03 Thông tư liên tịch 12/04/2019
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến 12/04/2019
Thông báo về Học bổng Chính phủ Australia năm 2019 09/04/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 08/04/2019
Thông báo về việc báo cáo kết quả kiểm sát thi hành án hành chính 08/04/2019
Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo của Trường ĐHKS Hà Nội năm 2019 08/04/2019
Góp ý Dự thảo Biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân 05/04/2019
Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác bồi thường trong HĐTP 03/04/2019
Thông báo về việc tổ chức hội nghị trực tuyến 02/04/2019
Thông báo về việc tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính 02/04/2019
Báo cáo chuyên đề án đình chỉ để xây dựng Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC và phục vụ hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV 01/04/2019
Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ 01/04/2019
Thông báo về việc đăng ký cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ 28/03/2019
Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2019 26/03/2019
Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh về nội dung các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân 25/03/2019
Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 25/03/2019
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân 22/03/2019
Cung cấp thông tin về năng lực của Kiểm sát viên và các điều kiện bảo đảm cho Kiểm sát viên tiến hành các hoạt động điều tra 21/03/2019
Thông báo về việc đăng ký cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh 19/03/2019
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 19/03/2019
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2019 14/03/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 14/03/2019
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2019 14/03/2019
V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đề án tăng cường năng lực Kiểm sát viên VKSND trong hoạt động điều tra 12/03/2019
Quy định về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân 11/03/2019
Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành 11/03/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát 07/03/2019
12345678910...