Sắp xếp theo ngày
Tài liệu Hội nghị "Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự” 18/06/2019
Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 18/06/2019
Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" 17/06/2019
Góp ý dự thảo Hướng dẫn phát hiện vi phạm của bản án, quyết định dân sự 14/06/2019
Tài liệu Hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân da 13/06/2019
Công văn về việc tổ chức hội nghị trực tuyến ngày 21/6/2019 13/06/2019
Triệu tập Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra khi thực hành quyền công tố trong gia đoạn điều tra vụ án hình sự" 12/06/2019
Công văn về việc cử công chức, viên chức tham dự ứng tuyển sau đại học tại Trung Quốc năm 2019 12/06/2019
Triệu tập Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 11/06/2019
Triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII 10/06/2019
Công văn về việc kiểm sát hồ sơ xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với người bị kết án phạt tiền thuộc diện miễn chấp hành hình phát theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội 10/06/2019
Đăng ký cử cán bộ đi học khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính 07/06/2019
Quyết định về việc ban hành danh mục mua sắm tài sản công trong ngành KSND 07/06/2019
Công văn về việc xây dựng tham luận Hội nghị trực tuyến 05/06/2019
Phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" 05/06/2019
Triệu tập Hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân 05/06/2019
Công văn về việc xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong ngành KSND 04/06/2019
Công văn về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 03/06/2019
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020 03/06/2019
Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước chống tra tấn 31/05/2019
Điều chỉnh thời gian dự thính tại kỳ họp Thứ 7, Quốc hội khóa XIV 30/05/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại, lao động 28/05/2019
Quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm 25/05/2019
Xây dựng báo cáo sơ kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2019 25/05/2019
Góp ý Quy chế tuyển dụng công chức VKSND 25/05/2019
Tài liệu Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng và quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong ngành KSND 23/05/2019
Điều chỉnh thời điểm lấy số liệu báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện quyền kháng nghị và chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác KSTHADS, HC" 23/05/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 21/05/2019
Quyết định Ban hành biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma tuý 21/05/2019
Công văn về việc sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong ngành Kiểm sát nhân dân 21/05/2019
12345678910...
Số lần truy nhập 38530831
Số người đang xem: 927