Sắp xếp theo ngày
Quyết định về việc duyệt giá trang phục là giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa và cặp đựng tài liệu 03/07/2019
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019" 23/05/2019
Thông báo về việc sử dụng kinh phí mua sắm tải sản cấp bách 21/03/2019
Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên trong thời gian nghỉ thai sản 15/03/2019
Công bố công khai phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 06/03/2019
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng VKSND tối cao tại Hà Nội 06/03/2019
Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 06/03/2019
Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 16/01/2019
Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 16/11/2018
Hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công của ngành KSND 16/11/2018
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 02/05/2018
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 17/04/2018
Quyết định ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân 06/03/2018
Triển khai thực chiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 06/03/2018
Công văn về việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng ngành KSND năm 2017 02/02/2018
Công bố công khai dự toán ngân sách 2018 19/01/2018
Số lần truy nhập 39404386
Số người đang xem: 42